Bygger broar mellan människor

Bilder

Grundens middag på Restaurang Ribersborg, mars 2014

Grundens disco på Geijersgatan, januari och februari 2014

Lekens dag på Furuboda, augusti 2012

Sommarresa till Furuboda, juli 2012

Påskresa till Vomsjögården, mars 2013

Sommarresa till Ädelforsens folkhögskola, juli 2013