Bygger broar mellan människor

Bli medlem

Vill du bli Grundenmedlem?

För att vara med på Grundens aktiviteter måste man vara medlem.

Du som blir medlem i Föreningen Grunden Malmö blir automatiskt medlem även i Riksföreningen Grunden Sverige.

Alla medlemmar får Grunden Tidning fyra gånger om året.

 

Medlemsavgift

Du som vill bli medlem sätter in 100 kr på plusgirokonto: 307640-3                                                                

Stödmedlemmar betalar 50kr.

Kom ihåg att ange ditt namn, adress och personnummer.

 

För mer information kontakta:

Roland Nilsson (ansvarig för medlemsregistret)

Telefon: 0736-19 47 23

E-post: malmogrunden@gmail.com

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Ge en gåva

Du kan stödja Riksföreningen Grunden Sverige genom en gåva till:

Plusgirokonto 30 76 40-3

Gåvan kommer att användas till att utveckla verksamheten men även till olika mindre projekt.