Bygger broar mellan människor

Kontakt

Här bor vi

     Foto: Martin Jan Ogrodnik

Adress:

Geijersgatan 2C
216 18 Limhamn

 

Telefon:

0736-19 47 23

 

E-post:

malmogrunden@gmail.com

 

Vill du bli medlem?

Sätt in 100 kr på plusgirokonto:

Föreningen Grunden Malmö
30 76 40-3

Glöm inte att ange namn, adress och personnummer.