Välkommen till Grunden Skaraborg

Föreningen Grunden Skaraborg bildades 17 maj 2008 och under det första året var det sju ledarmöter i styrelsen: ordförande Ola Larsson, vice ordförande Elin Törnlund, kassör Anton Törnlund, sekreterare Ann-Sofie Blom, ledamöter Maria Persson, Helena Söderberg och Marie Johansson.Till valberedning valdes Maria Andre, Christer Bergsten och Tony Johansson. Till revisor i föreningen valdes Inger Nilsson,Studiefrämjandet norra Skaraborg. Styrelsen har haft 3 styrelsemöten under 2008.

Verksamhet i föreningen:

Vi var 4 personer som var hos Birgit Backman och tryckte Afrikansk konst i Afrika för alla projektet,5 tillfällen.

Vi var 10 personer som dansade Afrikansk dans och hade Mia Hedberg som handledare och vi hade uppträdande och vi var uppskattade,10-15 tillfällen.

Vi målade masker i Studiefrämjandets lokal och vi var 10-15 personer.

Det var grillkväll hos Maria Andre och vi var tolv personer.

Brännbollstunering i Korsberga hos Elin och Anton Törnlund, 10 personer.

Studiebesök med övernattning slutet av juni hos Föreningen Grunden i Göteborg 7 personer i 2 dagar.

Föreläsning om Sydafrika i Skövde och Föreningen Grunden Göteborg var med, ca 15 personer.

Föreläsning om Kenya i Mariestad, ca 15 personer

Föreningen Grunden Göteborg ordnade en konferens om det nationella nätverket Grunden, 4 personer från Skaraborg, 2 dagar.

Matfestivalen i Skövde, 11 personer från Grunden, 2 dagar.

Välkommen till vår förening i Skaraborg hälsar Ola Larsson Ann-Sofie Blom Helena Söderberg Anton Törnlund Elin Törnlund Maria Persson Marie Johansson