Påverka medverka samverka!

Styrelsen

SÖSK:s styrelse för 2015

Ordförande:
Annica Göransson

Ledamöter:
Alexander Ahlquist
Kristina Nilsson
Marcus Haagen

Suppleanter:
Ulrika Antonius
Benny Rosdahl
Tore Persson
Roland Simonsson