Webb-TV: “Blick för sociala frågor” – Emily Ekstrand Muthén

March 16, 2023

blog image

Tredje avsnittet av webb-tv-serien Porträtt från personkretsen, där Adde Larsson fortsätter lyfta fram personer som i likhet med honom själv – i kraft av egen drivkraft och rätt stöd omkring sig – fått möjlighet att kliva ur sin funktionsnedsättning, förverkliga sig själva och samtidigt göra skillnad i andra människors liv. I detta avsnitt porträtteras Emily Ekstrand Muthén, vars politiska engagemang haft och fortsätter ha en direkt påverkan – inte minst på funktionsvarierades liv.  Av och med Adde Larsson. Medverkande: Emily Ekstrand Muthén, Jenny Broman, Daniel Bernmar. Produktion: Mediabyrån daglig verksamhet 2022.  

Titta på Youtube:

https://youtu.be/bifUE0Vqhm4

Till Grunden.se